CO2-vraag gestuurde ventilatie

 

Met WTW
Op basis van de gemeten CO2-concentratie, die afhankelijk is van het aantal aanwezige personen, wordt de juiste hoeveelheid verse lucht toegevoerd. Deze aangezogen buitenlucht wordt gedurende de winter verwarmd via een warmtewisselaar (WTW) om zo het energiegebruik zo veel mogelijk te beperken.
Het opgegeven rendement van veel typen WTW is 90%, onder praktijkomstandigheden is dat rendement meestal lager.

 

Zonder WTW
Praktijkproeven tonen aan, dat een vraag gestuurde ventilatie met volledige buitenlucht en zonder WTW, in een klaslokaal kan voldoen.
Hierbij zijn dan de warmtebronnen, de afgegeven warmte door de aanwezigen in het klaslokaal en de bestaande CV of vloerverwarming.
Rekening houdend met slechts één ventilator (bij een WTW is sprake van twee ventilatoren) wordt het extra energiegebruik ten opzichte van ventilatie met een WTW geschat op ca.15%.
Voordeel: een eenvoudige installatie en kostprijsverlaging.

 

Zie ook: 

WTW

Koolstofdioxide-Wikipedia