WTW uitvoeringen

Er zijn vier basistypen warmteterugwinning

  1. Het roterende warmtewiel bestaat uit een warmteaccumulerend oppervlak dat tijdens het langzaam ronddraaien eerst warmte opneemt uit de uitgaande luchtstroom en dit vervolgens na een halve slag verder draaien afgeeft aan de aangezogen buitenlucht.
  2. Regeling: toerental en door het wiel stil te zetten stopt de uitwisseling. De twincoil-warmtewisselaar bestaat uit een buis om een buis (tube in tube), waarbij de ene luchtstroom door de binnenbuis stroomt, terwijl de andere luchtstroom langs de buitenkant stroomt. Regeling: omloopklep.
  3. De tegenstroom- of kruisstroomplatenwarmtewisselaar. Regeling: omloopklep.
  4. Indien de afstand tussen de luchttoevoer en luchtafvoer groot is, biedt een twincoilsysteem uitkomst. Een twincoil systeem bestaat uit de combinatie van twee warmtewisselaars (batterijen) waarvan de ene batterij in de luchtafvoerkast wordt gemonteerd  en de andere in de luchttoevoerkast. Beiden zijn verbonden via een leidingsysteem waardoorheen met behulp van een circulatiepompje een water/glycol- of ander antivriesmengsel circuleert. Er wordt dan warmte onttrokken aan de afvoerlucht en toegevoerd aan de aangezogen verse buitenlucht. Een nadeel is wel een lager rendement dan bij de lucht/lucht warmterugwinning.

 

Rendementen

In het kader van EU-verordening 1253/2014 gelden:

  • Per 01-01-2016 voor warmteterugwinning (lucht/lucht) een minimum rendement van 67% en bij een twincoilsysteem 63%.
  • In januari 2018 gaat het minimum vereiste rendement omhoog en wordt bij lucht/lucht 73% en bij een twincoilsysteem 68%.
  • Bij hogere rendementen geldt een efficiëntiebonus

Bij alle typen is na-verwarming noodzakelijk afhankelijk van de hoeveelheid lucht, de aangezogen buitenluchttemperatuur en van het rendement van de wisselaar. Veel gebruikte materialen voor de warmtewisselaar zijn aluminium (al of niet met oppervlaktebehandeling of coaten) en kunststof.

Op zomerse dagen moet de wisselaar worden uitgeschakeld. Zonder dit uitschakelen zal ook bij warm weer de af te voeren warmere binnen lucht, de aangezogen buitenlucht blijven verwarmen, met als zeer negatief gevolg een dan stijgende ruimtetemperatuur tot soms extreem hoge waarden. Om dit te voorkomen is het noodzakelijk dat de WTW wordt voorzien van een regeling waarmee de warmte-uitwisseling kan worden gestopt.

Om dit te voorkomen is volgens de ErP-verordening het verplicht dat de WTW wordt voorzien van een thermische bypass voorziening, waarmee de warmte-uitwisseling kan worden gestopt. Bij een warmtewiel geldt de toerenregeling als bypass. De benodigde ventilatie met verse buitenlucht blijft dan gehandhaafd zonder dat sprake is van het oplopen van de aangevoerde luchttemperatuur.

 

Zie Wikipedia         

Voor meer informatie zie ook

Ecodesign

Twincoilsysteem