Regelgeving/richtlijnen 

EcoDesign betekent eco-efficieënt werken waarbij de milieucriteria centraal staan.

 

Per 1 januari 2016 moeten de luchtbehandelingskasten (LBK’s) voldoen aan de strengere Europese ErP-verordening 1253/2014 voor ventilatieproducten. In 2018 en ook 2020 volgen nog strengere eisen.

 

Nu van kracht zijn de verordeningen:

EU-wetgeving elektrische motoren                        (verordening EU 640/2011)

EU-wetgeving ventilatoren                                    (verordening EU 327/2011)

EU-wetgeving woonhuis ventilatie                         (verordening EU 1254/2014)

EU-wetgeving ventilatieproducten                         (verordening EU 1253/2014)

 

Uitzonderingen van de verordening EU1253/2014 zijn:

 • Explosieve omgeving richtlijn 94/9EG, ATEX
 • Noodbedrijf bijv. Brandveiligheid, verordening EU 305/2011
 • Bedrijfstemperaturen <-40°C of > 100°C
 • Toxische, zeer corrosieve of schurende stoffen
 • Keuken afzuigkappen, verordening 66/2014
 • Niet gebouw gebonden zoals: schepen en machines in industriële ruimten, d.w.z.  waar geen mensen werkzaam zijn, zoals in datacentra en bij server-ruimten.
 • Zwembaden
 • Landbouw

 

Voor meer informatie zie EcoDesign

 

Een belangrijke informatiebron van de overheid is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (ROV.nl), met het kenniscentrum InfoMil.nl

 

Hier vindt u relevante informatie zoals:

Biomassa

Koudemiddelen

F-gassen regelgeving

 • PED (Europese Richtlijn, Drukapparatuur voor toestellen onder druk)
 • Stookinstallaties
 • Wet Bodembescherming en de Wet Milieubeheer
 • De waterwet
 • Milieueffectrapportage (MER).

Zie Milieueffectrapportage-Wikipedia

Ook van belang kunnen zijn :

 

De Koel en Klimaat Installatiecheck app.

De branchevereniging NVKL (Nederlandse Vereniging voor ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling) heeft samen met het kenniscentrum InfoMil, een handig hulpmiddel ontwikkeld: de "Koel en Klimaat Installatiecheck" app.

Met deze app kunnen installateurs, monteurs, maar ook eigenaren, handhavers, architecten, aannemers en makelaars in enkele seconden zien aan welke wetgeving een koel- of klimaatinstallatie moet voldoen. De app is voor iedereen gratis beschikbaar.

Download de webapp op http//installatiecheckapp.nl/. Binnenkort komt de app ook in de App Store en bij Google Play Store te staan. (bron NVKL).

 

Per 1 januari 2013 wordt nieuwe Europese wetgeving van kracht die van invloed kan zijn op AC-installaties tot 12 kW en ventilatoren van 125 Watt tot 500 Watt.

We krijgen te maken met o.a. SCOP en SEER (Rendementsbepaling voor verwarmen en koelen).

Als basis van de wetgeving geldt EN 14825, waarin staat omschreven hoe de energieprestatie bij deel last in Europa wordt getoetst. Tot op heden werd daarbij uitgegaan van de COP, maar na 1 januari 2013 moeten alle airconditioningsystemen <12 kW worden voorzien van een energielabel met daarop de SCOP waarde, die prestatie in de verwarmingsmodus aangeeft. Voor koeling geldt dan de SEER. De vertaling COP naar SOP is geen eenvoudige rekenfactor. Naast eisen op het gebied van SCOP en SEER worden ook minimumeisen opgelegd aan het geluidsniveau.

Voor informatie over ventilatoren: Zie Commision regulation (EU) no 327/2011