Van water Adiabatisch tot ijs koken, naar ”Inert” Diabatisch koelen bij Luchtbehandeling.

 

lees meer


Nederlandse uitvinding maakt CO2 neutraal bouwen mogelijk

 

Het klimaatsysteem TripleAqua kan tot ca. 50% energie besparen bij het verwarmen en koelen van grotere gebouwen. Het systeem maakt gebruik van propaen als natuurlijk koudemiddel. Het brengt een CO2-neutraal gebouw binnen handbereik.

 

Hergebruik restenergie
De besparing is vooral te danken aan een intelligent gebruik van de warmtepomp. Bij koeling komt hierdoor warmte vrij, terwijl bij het verwarmen koude wordt gecreëerd. De installatie slaat die warmte en koude tijdelijk op voor hergebruik elders in het gebouw of op een ander tijdstip. Dit in de vorm van warmwaterleidingen (28-36˚C) en gekoeld waterleidingen (12-18˚C), met een water retourleiding op omgevingstemperatuur.

 

Slim gebruik van korte termijn behoeften
Het systeem is vooral geschikt in landen met een gematigd klimaat, omdat het tegelijkertijd kan koelen en verwarmen. In grotere gebouwen is in ruimten aan de zonzijde en/of met veel (computer)apparatuur vaak koeling nodig, terwijl dan elders juist verwarmd moet worden. We zien ook wel dat overdag de airco draait, terwijl 's nachts verwarmd moet worden. Doordat het systeem de overtollige warmte of koude opslaat en hergebruikt, is het energie gebruik tot ca. 50% lager dan bij een traditioneel koel- en verwarmingssysteem.
Het systeem heeft meer ʻgroeneʼ aspecten zoals in de warmtepomp het natuurlijke koudemiddel propaen (R433; een mengsel van propaan en propeen), in plaats van F-gassen die mede oorzaak zijn van het broeikaseffect. Propaen is echter brandbaar en wordt daarom alleen gebruikt in buiten het gebouw (bijvoorbeeld op het dak) opgestelde warmtepomp(en). Het heeft een sterke geur en is voor mensen goed te ruiken. Door de leidingen binnen het gebouw stroomt dan gewoon water.

 


 

 

Zie artikel - Ecofactorij (PDF)

 


 

 Principeschema luchtbehandelingsinstallatie bij Sparkling Projects BV te Apeldoorn

 

principeschema copy

 


 

 Zie artikel - Van chemisch naar verdampend water 'Transitie bij koelen'. (PDF)

 


 

Zie artikel - Statische dauwpuntkoeling voor sportcentra 'De Vijfhoek'. (PDF)

en recente rapportage Rapport koeling in gymzaal De Vijfhoek.1.pdf 

 


 Zie artikel - verwarming via een ijsbuffer (PDF)