Oppervlakte-activering maakt gebruik van lagetemperatuurverwarming.

Door toepassing van oppervlakte-activering in wanden en plafond is het al mogelijk om met een maximale wateraanvoertemperatuur van 30⁰C een goed en duurzaam binnenklimaat te realiseren. Zowel bij het gebruik van een warmtepomp, het gebruik van biomassa en PCM levert dit een hogere COP. Een voordeel hierbij is dat heel kort na inschakeling het effect merkbaar is en kan worden uitgeschakeld wanneer een vertrek niet meer wordt gebruikt.