Selectie van ventilatoren

De centrifugaalventilator is tevens een radiaalventilator. In de praktijk wordt echter tussen beiden wel een onderscheid gemaakt. Zodra de richting van de uitgaande luchtstroom naar voren is gericht, wordt gesproken over centrifugaal. Wordt de lucht op zij uitgeblazen, dan over radiaal.

Verder is er sprake van achterovergebogen schoepen en voorovergebogen schoepen.

De keuze achterovergebogen levert vooral bij wat hogere drukverschillen een hoog rendement, een lager geluidsniveau en ook een lager opgenomen motorvermogen.

Radiaal achterovergebogen schoep aanzuigzijdeRadiaal achterovergebogen schoep uitblaaszijde

 

 

 

 

 

 

 


Radiaal zuigzijde, achterover
                         Radiaal uitblaaszijde, achterover

Omgekeerd worden voorovergebogen schoepen gebruikt bij nog grotere drukverschillen, resulterend in een hoger geluidsniveau en een hoger opgenomen motorvermogen.

Radiaal voorwaards gekromd dubbelaanzuigendRadiaal voorwaards gekromd enkelaanzuigend

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiaal voorwaarts, dubbel aanzuigend                      Radiaal voorwaarts, enkel aanzuigend

Zowel de radiaal- als de axiaalventilator zijn leverbaar als een regelbare gelijkstroomventilator met ingebouwde toerenregeling. Vanwege het vooral bij deellast veel lagere energiegebruik, neemt het gebruik hiervan sterk toe.

De selectie van een ventilator is vooral afhankelijk van:

  • de luchthoeveelheid, ook wel luchtdebiet genoemd in m3/h of m3/sec;
  • de opvoerhoogte (Pa) veroorzaakt door luchtweerstand van het luchtfilter, in de LBK, het kanalensysteem en de inblaasroosters;
  • het al of niet werken met overdruk of onderdruk;
  • het rendement en het energiegebruik onder vollast;
  • het toegestane geluidniveau.