• Het aftappen van aanwezig water kan geheel automatisch of met de hand geschieden.
  • In verband met het aftappen moeten alle leidingen onder afschot liggen richting aftappunt.
  • Voorkom plaatsen waarin water kan blijven staan.
  • Watervoerende leidingen mogen niet zo zijn geplaatst, dat deze door van buiten aangezogen lucht alsnog kunnen bevriezen.