Water onder uit meer

Gedurende de winterperiode zal het wateroppervlak van het meer onder invloed van de koude buitenlucht en wind afkoelen. Water met een temperatuur van +4°C heeft de grootste dichtheid en zal van nature naar de bodem van het meer zakken. Gedurende de zomer kan dit water dan worden benut als koudedrager voor koeling in luchtbehandelingsinstallaties.

Een koudedrager mag dus niet worden verward met een verdampend koudemiddel.

 

Koudedrager en ijswater voor koudeopslag.

Smeltend ijs heeft een smeltingswarmte bij 0 °C die ca. 80 maal groter is dan het afkoelen van 1 liter water met 1 °C  (ca. 92 Watt/kg)

Hier van maken we gebruik om koude op te slaan, dat beschikbaar komt als ijswater van ca. 0,5°C.

Ook de PCM is een moderne vorm van koudeopslag, maar dan op een hoger temperatuurniveau (zie PCM).

Het voordeel van ijsopslagof accumulatie (Ice buffering), is dat over 24 uur gemeten (of gedurende de nacht en dan dus bij lagere omgevingstemperaturen) met een relatief kleine koelinstallatie, een grote hoeveelheid koude kan worden opgeslagen. Deze kan naderhand worden gebruikt als veel koude wordt gevraagd bij een industrieel proces, maar ook voor het koelen in een luchtbehandelingsinstallatie.

Nadeel: zodra al het ijs is afgesmolten is geen koelcapaciteit meer beschikbaar, tot dat weer ijs is gevormd.

IJs kan op meerdere manieren worden opgeslagen.

  • Als scherfijs, dat meestal wordt gebruikt in de voedingsmiddelen industrie en voor het bewaren van verse vis.
  • Als ijsbank waarbij een ijslaag wordt gevormd op pijpen of platen. Het gevormde ijs wordt naderhand weer gesmolten, waarbij ijswater van ca. 0,5 °C beschikbaar komt. Dit smelten geschiedt door het toevoeren van af te koelen warmer water. Dat circuleert in de ijsbank met behulp van een roerwerk, of met behulp van lucht (de z.g. borrelbak). Een voordeel van het roeren met lucht is dat het ijs sneller en gelijkmatiger smelt.

Een moderne, en deels nog niet volledig uitontwikkelde vorm is Flow Ice.

Dit in de vorm van vermalen sneeuwijs, met zodanig kleine kristallen dat dit kan worden verpompt als koudedrager.