• Gewenste toevoer luchtvolume in m3/uur of m3/sec. i.v.m. de toepassing.
 • Gewenste afzuig luchtvolume in m3/uur of m3/sec. i.v.m. de toepassing.
 • Gewenste verwarming in kW en de daarbij behorende condities. 
 • Soort verwarming bron: warmwater, elektrisch, stoom, met de bijbehorende condities. 
 • Gewenste koelvermogen in kW en de daarbij behorende condities. 
 • Soort koeling: koud water, bevochtigingskoeling of DX, allen met bijbehorende condities. 
 • Gewenste filterklasse: afhankelijk van het product en de toepassing, wordt een filterklasse gekozen; indien deze onbekend is, kiest men meestal voor klasse F7.
 • De benodigde druk buiten de lbk voor het aanzuigen van buitenlucht en het toevoeren van lucht door het transport en distributie kanalen systeem
 • In omgekeerde volgorde de druk buiten de lbk voor het complete retourluchtsysteem en afvoerlucht gedeelte.
 • De methode van warmteterugwinning (WTW) die moet worden toegepast

De fabrikant maakt met de bovenstaande gegevens een ontwerp. Hiervoor worden de afmetingen bepaald en het type componenten zoals ventilatoren, warmtewisselaars, filters etc. Belangrijk is de luchtsnelheid en drukval door de LBK. Hoe lager de snelheid en drukval, hoe lager het energiegebruik.

 

 

Regelgeving ingaande 1 januari 2016

EU-wetgeving elektrische motoren                           (verordening EU 640/2011)

EU-wetgeving ventilatoren                                       (verordening EU 327/2011)

EU-wetgeving ventilatieproducten                             (verordening EU 1253/2014)

 

Ventilator met toerenregeling (minimaal drie snelheden of traploos met frequentieregeling of EC-motor)

Bij mechanische ventilatie zijn de producenten verplicht energie-etikettering toe te passen.

 

Twee subcategorieën ventilatie systemen

 

EénrichtingsVentilatie-Eenheid (EVE).

Eén ventilator in combinatie met natuurlijke toe- en/of afvoer. Het betreft hier volledige (0 tot 100%) ventilatie met verse buitenlucht waarbij de af te voeren lucht via overdruk naar buiten wordt afgevoerd. Een daarbij veel gebruikte toepassing is die van verdringingsventilatie op leefniveau, waarbij de af te voeren warmte, maar ook vocht en geuren als het ware naar buiten worden gedrukt.

 • De ventilator moet voldoen aan verordening EU 327/2011 en met een minimaal afhankelijk van het vermogen statisch rendement.
 • Luchtfilters met signalering betreffende vervuiling (rekening houdend met de minimale filterklassecorrectiefactor) en het voor een LBK (luchtbehandelingskast) berekend maximaal energiegebruik van de ventilatoren.
 • Specific Fan Power (SFP) wordt gebaseerd op de interne weerstand met maximale waarden van de Luchtbehandelingskast (opgave van data en specificaties door de LBK-fabrikant).

 

TweerichtingsVentilatie-Eenheid (TVE).

De combinatie met balansventilatie.

Hierbij is het gebruik van een WTW vereist (EN 13053)

 • De WTW moet voorzien zijn van een thermische bypass.
 • Per 01-01-2016 met een rendement van 67%; bij twincoilsysteem 63%
 • Per 01-01-2018 met een rendement van 73%; bij twincoisysteem 68%
 • De ventilatoren moeten voldoen aan verordening EU 327/2011 en met een, afhankelijk van het vermogen, minimaal statisch rendement.
 • Luchtfilters met signalering betreffende vervuiling (rekening houdend met de minimale filterklassecorrectiefactor) en het voor een LBK berekend maximaal energiegebruik van de ventilatoren.
 • Specific Fan Power (SFP) wordt gebaseerd op de interne weerstand met maximale waarden van de Luchtbehandelingskast (opgave van data en specificaties door de LBK-fabrikant).

Voor meer informatie zie ook EcoDesign

 

Aandachtspunten

 • Een goedkope LBK wil niet zeggen dat deze dan ook goedkoop is in het energiegebruik.
 • Met een goed ontwerp kan jaarlijks veel energie (dus geld) worden bespaard, gedurende de gehele levensduur van de installatie.
 • Er zijn fabrikanten die standaardunits leveren en fabrikanten die op maat vervaardigde LBK's aanbieden.
 • Per fabrikant kunnen de standaardunits sterk uiteenlopen. De selectie is dan vaak een compromis tussen wat als standaard verkrijgbaar is en wat wordt gevraagd door de opdrachtgever.
 • Een voordeel van op maat vervaardigde LBK's is dat deze exact kunnen worden aangepast aan de ontwerpcondities.
 • Er zijn ook tussenvormen, waarbij men deels werkt met standaard modules en deels op maat vervaardigde delen.
 • De kostprijs van iedere LBK wordt ook sterk bepaald door de gekozen materialen zoals aluminium, kunststof, RVS of plaatstaal in gemoffelde of verzinkte uitvoering.
 • Al deze materialen hebben hun typische eigenschappen. De keuze is daarbij afhankelijk van de toepassing en plaats waar de LBK wordt opgesteld.

Zie ook Materialen