Luchtfilter verwisselen

Geadviseerd wordt rekening te houden met de te verwachten vervuiling van de aangezogen lucht en een zodanige standtijd te kiezen (de tijd tussen het moeten verwisselen van de filters) dat mag worden verwacht dat het filter hooguit ieder half jaar moet worden vervangen of gereinigd. Filters die zijn gemonteerd in het buitenluchtaanzuigkanaal, moeten bestand zijn tegen vocht. Geadviseerd wordt een filterklasse van F7.

De vervuiling van een filter kan worden gemeten door het bepalen van de luchtweerstand over het filter. Een eis in de nieuwe Europese regelgeving op het gebied van ventilatie en luchtbehandeling is, dat per 01-01-2018 bij nieuwe of gerenoveerde installaties signalering/alarmering wordt aangebracht, die aangeeft wanneer de filters zijn vervuild.