Koelcapaciteit tot op leefniveau


Voor de berekening van de koelcapaciteit wordt geen rekening gehouden met de warmte die boven dat niveau in de ruimte vrijkomt, zoals de verlichting, het (platte) dak, de opgestelde machines, computers e.d. De benodigde koelcapaciteit is daardoor aanzienlijk lager dan bij mengsystemen.