De gebouweigenaar is verantwoordelijk voor de verplichte keuring van airconditioningsystemen. Met als uitzondering dat wanneer er in de huurovereenkomst is afgesproken dat de huurder hiervoor verantwoordelijk is. Gebouweigenaren (of huurders) zijn verlicht voor de keuring een deskundige in te schakelen. Voor systemen van 12-35 kW moet de deskundige in het bezit zijn van en diploma EPBD-A. Voor systemen groter dan 45 kW is ook het diploma EPBD-B vereist.

 

Ter ondersteuning van de keuringsplicht heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de Installatie Performance Scan (IPS) ontwikkeld. Deze applicatie levert een keuringsverslag op volgens de wettelijke eisen.

(bron RCC-K&L)

 

Voor meer informatie:

F-Gassenregelgeving

Koudemiddelen