De inhoud van een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) wordt bepaald door de betreffende normcommissie. Hierin hebben meestal vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, brancheorganisaties, keuringsinstituten, gebruikers en handel zitting.

Nadat de inhoud in concept gereed is volgt een commentaarperiode van ten minste drie maanden.

Gedurende deze periode wordt gelegenheid geboden opmerkingen en voorstellen tot wijziging op het normontwerp in te dienen. Daartoe wordt het ontwerp in ruime kring aangekondigd en toegezonden aan belanghebbenden.

Zo spoedig mogelijk na afloop van de commentaarperiode neemt de normcommissie het ingebrachte commentaar in behandeling en besluit over de definitieve norminhoud. Bij ingrijpende wijzigingen kan NEN tot een tweede commentaarperiode besluiten.

Voor meer informatie NEN